Yhteystiedot

Lippukunnanjohtaja (lpkj):

Tuuli Ahonen

tuuli.maura@gmail.com

Hallitus 2021

Tuuli Ahonen lippukunnanjohtaja

Lumi Ikonen ohjelmajohtaja, varalippukunnanjohtaja

Matias Wegelius venevastaava

Saska Kolehmainen sihteeri

Jäsenien asiointipalvelu

asiointi.partio.fi

Instagram

@eramajavat

Facebook

@eramajavat

Lippukunnan osoitteet ja pankkiyhteys

Kolo:

Helsingin Erä-Majavat ry

Perhonkatu 3

00100 Helsinki

S/y Sindbad:

Helsingfors Segelklubb

Vattuniemen puistotie 1.

Taloudenhoitaja:

Anna-Kaisa Kolu

akkolu(a)gmail.com

HEMan tili

FI55 2185 2100 0136 39

Tälle tilille maksetaan retket ja muut tapahtumat, jollei retkikirjeessä toisin mainita.

Käytä tapahtumakohtaista viitenumeroa, jonka löydät retkikirjeestä!

Piiri ja keskusjärjestö

Pääkaupunkiseudun partiolaiset

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry

http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/

Suomen partiolaiset - Finlands Scouter ry

+358 9 8865 1100

info@partio.fi

Töölönkatu 55

00250 Helsinki

www.partio.fi